4 focus gebieden
Individuele innovatie Waardeketen De organisatie en/of afdeling Het industriële cluster

Individuele innovatie

Het laten slagen van een individuele innovatie

Waardeketen

De Idealogy aanpak wordt hierbij met name gericht op de waardeketen waarin de innovatie moet werken. Alle belanghebbenden in de waardeketen worden meegenomen en de innovatie zorgt naast de inhoudelijke waardevermeerdering ook voor een innovatiever vermogen in de keten.

De organisatie en/of afdeling

Focus hierbij is op een (circulair) innovatievere afdeling of de totale organisatie.

Het industriële cluster

Het industriële cluster waarin de organisatie of de afdeling met de betreffende innovatie actief of het cluster als geheel zijn hierbij het aandachtsgebied.